Overige informatie


Schoolgidsbijlage
Schooltijden
Gedragsverwachting (schoolafspraken)
Vakantierooster, vrije dagen 2023-2024
Tussenschoolse opvang
Gezonde school
Afspraken over veiligheid
Leerlingenraad
Omgang internet en sociale media
Cultuureducatie in de school
4 mei herdenking
Jaarlijkse feesten
Feestelijke ouderavond
Schoolreis/schoolkamp
Afscheid groep 8
Verkeersexamen


Overige informatie